The "Old" Script

Sebuah Kehendak Agung Sang Maha Pencipta, Sang Pemilik Kehidupan Semesta ini.
"Life" starts here...

Sebuah script "kuno" yang diabaikan banyak manusia.
Kalau saja kita mau membaca, menelaah dan sedikit memikirkan apa yang tersirat dan terkandung dalam script "kuno" ini...


Links...

 

BACAAN QURAN TERTUA YANG PERNAH DIREKAM (1885)
Bacaan Quran Surat Adh-Dhuha yang direkam oleh Christiaan Snouck Hurgronje di Mekah pada tahun 1885/1302H. (Arsip CNN)

[No Revision]
"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya" (QS Al Hijr 9)
ADZAN... "Panggilan" Abadi Sampai Akhir Zaman...

(Audio Clip: Rare Azan from Masjid Al Nabawi 1952)
Dari pertama disyari'atkannya adzan sampai akhir zaman, adzan akan selalu berkumandang dengan lafadz yang sama!


[tuning]


“Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris, maka mana yang saling kenal di antara satu sama lain akan bersatu. Dan mana yang saling mengingkari di antara satu sama lain akan berpisah.”
(HR Muslim 4773)


Wallahu'alamu...
...astaghfirullah ..astaghfirullah ..astaghfirullah!

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".” (QS Al-Kahfi 29)
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (QS Al-’Ankabut 69)