Keragaman dalam Islam...

KERAGAMAN adalah nyata dan adalah sunatullah (suatu ketetapan Allah) serta ketaqwaan adalah derajat yang paling tinggi (mulia) di antara manusia yang berbeda-beda bangsa, suku, bahasa dan warna kulit...

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui." (Q30.22)

Baca tuntas ayat berikut & jangan memenggalnya sampai kata "saling kenal-mengenal"!

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q49.13)

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati (niat) dan amal-amal kalian." (HR Muslim)

[Unduh] Fatwa MUI tentang Pluralisme.
[Wajib Baca!!!] ►Non Muslim Harusnya Berterimakasih kepada Umat Islam


Kotretan...
  • Pluralitas ...OK
  • Pluralisme ...Not OK
  • Semua agama baik ...OK
  • Semua agama benar ...Not OK ...semuanya menjanjikan syurga ...pilih aja yang paling enak dan enteng!
  • Keberagaman dan pelangi adalah sunnatullah yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa di antara manusia ...mau item, jelek, orang gunung, orang miskin, kalau dia bertaqwa itulah yang terbaik!
  • Intoleran? ..."Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q2.256)


[tuning]


“Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris, maka mana yang saling kenal di antara satu sama lain akan bersatu. Dan mana yang saling mengingkari di antara satu sama lain akan berpisah.”
(HR Muslim 4773)


Wallahu'alamu...
...astaghfirullah ..astaghfirullah ..astaghfirullah!

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".” (QS Al-Kahfi 29)
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (QS Al-’Ankabut 69)