Syetan adalah Musuh yang Nyata... (Mengenal Musuh)

(terjemahan dari sebagian ayat-ayat Qur’an)

Al Mu'minuun 97. Dan katakanlah: "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan”.
Faathir 5. .., maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yg pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
Faathir 6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yg menyala-nyala
Al Baqarah 169. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yg tidak kamu ketahui.
Al Baqarah 208. Hai orang-orang yg beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yg nyata bagimu.
Al Baqarah 257. Allah Pelindung orang-orang yg beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yg kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yg mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran)…
Al Baqarah 268. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dgn kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir)…
Al Israa' 53. Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yg lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yg nyata bagi manusia.“
An Nisaa' 76. Orang-orang yg beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yg kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.
An Nisaa' 120. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.
Al A'raaf 27. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yg kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yg tidak beriman.
Al A'raaf 30. Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.
Al A'raaf 201. Sesungguhnya orang-orang yg bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.
Al A'raaf 202. Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan).
Az Zukhruf 36. Barangsiapa yg berpaling dari pengajaran Tuhan Yg Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yg menyesatkan) maka syaitan itulah yg menjadi teman yg selalu menyertainya.
Az Zukhruf 37. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yg benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk.
Az Zukhruf 62. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yg nyata bagimu.
An Nahl 98. Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yg terkutuk.
An Nahl 99. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yg beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya.
An Nahl 100. Sesungguhnya kekuasaannya (syaitan) hanyalah atas orang-orang yg mengambilnya jadi pemimpin & atas orang-orang yg mempersekutukannya dgn Allah.
Al An'aam 112. Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yg lain perkataan-perkataan yg indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yg mereka ada-adakan.
Al An'aam 113. Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yg tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yg mereka (syaitan) kerjakan.
Luqman 33. …Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.
Yaasiin 62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar diantaramu, Maka apakah kamu tidak memikirkan?
An Naml 24. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk,
Al Maa'idah 91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
Fushshilat 36. Dan jika syetan mengganggumu dgn suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yg Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

>Download Terjemahan Al Qur'an 30 Juz (al_quran_v2.1.zip)


No comments:

Post a Comment

[tuning]


“Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris, maka mana yang saling kenal di antara satu sama lain akan bersatu. Dan mana yang saling mengingkari di antara satu sama lain akan berpisah.”
(HR Muslim 4773)


Wallahu'alamu...
...astaghfirullah ..astaghfirullah ..astaghfirullah!

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".” (QS Al-Kahfi 29)
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (QS Al-’Ankabut 69)