Tadabur Quran Yuk..!

Aku berlindung kepada Allah ta'ala dari godaan syetan yang terkutuk!
"Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman" (Q45.3)


Fungsi kandungan garam dalam air laut & fungsi Atmosfir bumi
 • Mengapa air laut mengandung banyak garam (berasa asin)?
 • Mengapa Bumi mempunyai lapisan Atmosphere (langit) sedangkan bulan tidak?
Berenang di Laut Mati (Dead Sea) yang tinggi kadar garamnya & Giant Cargo Ship
"Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur" (Q16.14)

Atmosfer sebagai Tameng
"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi*), melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia" (Q22.65)

"Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya" (Q21.32)

*)Bumi mempunyai Lapisan Atmosfir, sehingga bumi terhindar dari hantaman benda-benda luar angkasa. Coba perhatikan permukaaan bulan yang tidak mempunya "atap"!

Tadabur Meteor...
(Meteorite Explosion _Chelyabinsk Russia _15 Feb. 2013)Subhanallah..! Meteor terbakar dan meledak di lapisan atmosfer bumi, hanya serpihan-serpihan kecil saja yang akhirnya "menghantam" bumi.
 

Oksigen dalam lapisan atmosfir bumi
 • Bagaimana kandungan Oxygen (O2) dalam lapisan atmosfir bumi? ...Semakin tinggi, kandungan Oksigen semakin berkurang!
"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman" (Q6.125)


Gelap?
Definisi gelap dalam Quran...

Kegelapan di laut dalam dan samudera ditemukan sekitar kedalaman 200 meter ke bawah. Pada kedalaman ini, hampir tidak ada cahaya. Pada kedalaman 1000 meter ke bawah cahaya tidak ada sama sekali (benar-benar gelap).

"...Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun" (Q24.40)


Tantangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjelajahi luar angkasa

"Hai jama'ah JIN dan MANUSIA, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan" (Q55.33)

Salah satu fungsi angin adalah untuk mengawinkan tanaman

"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya" (Q15.22)


Perkembangan Janin dalam rahim

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik" (Q23. Al Mu'minuun 12-14)


Ubun-ubun

Motivasi, perencanaan ke depan dan memulai sebuah tindakan seseorang terjadi di bagian anterior dari frontal lobe, bagian prefrontal. Bagian ini bertanggung jawab atas perilaku seseorang.

Prof. Muhammad Yusuf Sakr memaparkan bahwa tugas bagian otak yang ada di ubun-ubun manusia adalah mengarahkan perilaku seseorang. “Kalau orang mau berbohong atau mendustakan sesuatu, maka keputusan diambil di frontal lobe yang bertepatan dengan dahi dan ubun-ubunnya. Begitu juga, kalau ia mau berbuat salah, maka keputusan juga terjadi di daerah ubun-ubun.”

"Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka" (Q96.15-16)

Baca lanjut tentang Ubun-ubun...


Piramida-piramida Mesir terbuat dari Tanah Liat yang dibakar

Dan berkata Fir’aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa Dia dari orang-orang pendusta” (QS Al-Qasas 38)

Baca lanjut tentang Piramida Mesir...


Diselamatkannya jasad Fir’aun

Maurice Bucaille dulunya adalah peneliti mumi Fir’aun di Mesir. Pada mumi Ramses II dia menemukan keganjilan, yaitu kandungan garam yang sangat tinggi pada tubuhnya. Dia baru kemudian menemukan jawabannya dalam Al-Quran, ternyata Ramses II ini adalah Firaun yang dulu ditenggelamkan oleh Allah ta'ala ketika sedang mengejar Nabi Musa a.s.

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu” (Q10.92)


Gunung-gunung yang bergerak


Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan.” (Q27.88)


Gunung-gunung berfungsi sebagai Pasak dan stabilisator Bumi

Gunung-gunung seperti pasak,
memiliki akar yang dalam tertanam di dalam bumi.
Geologi modern membuktikan bahwa gunung-gunung memiliki "akar" yang dalam di bawah permukaan tanah.Gunung-gunung memainkan peran penting dalam menstabilkan kerak bumi. Demikian juga teori modern lempeng tektonik menyatakan bahwa gunung-gunung bekerja sebagai stabilisator bagi bumi.

"Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" (Q78.6-7)

"Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk" (Q16.15)


Keteraturan di Luar Angkasa...

"Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya" (Q21.33)

"Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nyalah kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari" (Q35.13)

"Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya" (Q36.40)

"Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun" (Q39.5)


Dua lautan yang tidak bersatu

"Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." (Q55.19-20)

"Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi" (Q25.53)

Sebuah kisah...


Bulan Sabit?
 • Mengapa ada bulan sabit? ...Untuk referensi bilangan dan perhitungan waktu!
 • Mengapa matahari dan bulan kelihatan sama ukurannya (secara visual) di mata manusia?
 • Hubungan antara Moon & Month?
"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan haji...'" (Q2.189)

"Dia-lah yg menjadikan matahari bersinar & bulan bercahaya & ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun & perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yg demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yg mengetahui" (Q10.5)


Penciptaan Alam Semesta & Air sebagai sumber kehidupan


Alam semesta dahulu masih berupa asap...
"Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: 'Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa.' Keduanya menjawab: 'Kami datang dengan suka hati'" (Q41.11)
Teori Big Bang..?
"Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" (Q21.30)
Alam semesta sangat luas dan terus mengembang...
Dan langit Kami bangun dengan kekuasaan (Kami), dan Kami benar-benar meluaskannya” (Q51.47)

"Kun Fayakuun..!"

"Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Kun (Jadilah!)" fayakun (maka jadilah ia)" (Q2.117)
"Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "Kun (Jadilah)", fayakuun (maka jadilah ia)" (Q16.40, 36.82)
Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia." (Q3.47)

"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia" (Q3.59)

  
MORE..?
Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Rabbku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).” (Q18.109)
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q31.27)TAHU NGGAK SIH..?
 • Universitas Al-Qawariyyin (Maroko) adalah Universitas pertama yang ada di dunia yang didirikan pada tahun 859M disusul Universitas Al-Azhar (Mesir) pada tahun 975M.
 • Ibnu Firnas (810-887M) telah melakukan uji coba terbang 1000 tahun sebelum Wright Bersaudara.
 • Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (780-850M) adalah "penemu" angka nol (0) atau bisa dikatakan orang pertama yang mengangkat/melibatkan angka nol (0) ke dalam ranah Ilmu Pengetahuan (Matematika). ...bayangkan dunia tanpa NOL apalagi dunia Digital yang hanya mengenal status logika 0 dan 1.
 • Rumus-rumus Al-Jabar dan Algoritma yang juga ditemukan oleh Al Khawarizmi banyak mengilhami para ilmuwan setelahnya.
 • Abu Musa Jabir bin Hayyan (Geber) (722-804) adalah Bapak Kimia Modern. Bapak Kimia Arab ini dikenal karena karya-karyanya yang sangat berpengaruh pada ilmu kimia dan metalurgi. 
 • Abu al-Qasim al-Zahrawi (Abulcasis) (936–1013M) adalah pelopor bedah syaraf (pioneer of neurosurgery).
 • Al-Biruni (973-1048) telah berhasil membuktikan bahwa bumi berputar pada porosnya setiap hari dan mengelilingi matahari setahun sekali. Selain itu al-Buruni mampu menghitung keliling Bumi dan kemiringannya 600 tahun sebelum Galileo. Penemuan lain memberikan penjelasan ilmiah untuk perubahan pasang surut, ekuinoks, musim, mengapa langit berwarna biru dan mengapa pelangi terjadi.
 • Ibnu Sina (Avicenna) (980-1037M) adalah Bapak Kedokteran Modern.
 • Al-Jazari (1136–1206) adalah Bapak Robotik.
 • Camera (qamara: ruang khusus yang gelap) Obscura ditemukan oleh Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haytham (Alhazen) (965-1040M). Ibnu al-Haytham mendapat gelar Bapak Optikal (father of optics) sekaligus sebagai pelopor metode ilmiah dan fisika eksperimental, yang dianggap sebagai "ilmuwan pertama".
 • Zayn al-Din 'Ali bin Ahmad al-Amidi (-1312) adalah seorang sarjana Arab yang buta, terkenal karena telah menciptakan sistem pembacaan untuk dirinya yang buta 600 tahun sebelum Braille
 • Piri Reis (Hajji Ahmed Muhiddin Piri, 1467-1553M) seorang ahli pemetaan (cartographer) yang telah memetakan sebagian dari bumi ini yang terkenal dengan Piri Reis Map. Dia adalah seorang Admiral dan Penjelajah Lautan (yang bukan untuk menjajah!)
 • Penduduk asli Amerika (Indian) sudah banyak yang memeluk Islam sebelum kedatangan Colombus (orang pertama yang menemukan benua Amerika, menurut "sejarah" versi "?").
 • Kincir Angin (windmill) berasal dari Persia. Pada abad ke-7 orang persia memamfa'atkan tenaga angin untuk menggerakkan pompa untuk penyiraman tanaman.
 • Permainan Catur dibawa oleh muslim ke Spanyol pada abad ke-8 dan menyebar ke Eropa Barat. 
 • Operasi Katarak pertama kali dilakukan di Iraq pada awal abad ke-10.
 • Notasi musik do-re-mi-fa-so-la-si berasal dari suku kata bahasa Arab dal-ra-mim-fa-sad-lam-sin.
 • Alat-alat musik orkestra banyak berasal dari Timur Tengah.
 • Syariat untuk thaharah (bersuci) dan memakai wewangian sebelum melaksanakan shalat mengilhami pembuatan sabun dan minyak wangi.
 • Bersiwak, menggosok gigi dengan kayu siwak adalah sejarah awal menggosok gigi untuk kebersihan dan kesehatan.
 • .....
 • Must Read: 15 Ilmuwan & Penemu Muslim Terbesar dalam Sejarah | Discover Muslim Heritage | Pusaka Peradaban Islam | How Islamic Inventors Changed the World
Muslim scientists have played a significant role in the history of science. There have been hundreds of notable Muslim scientists who have made contributions to civilization and to society by furthering the development of science in the High Middle Ages.

---oOo---►Baca Juga:


Makan Buah!

Buah Nam-nam
Seorang dokter dari Amerika yang bernama dr. Stephen memperlakukan pasien-pasiennya yang mengidap sakit kanker dengan cara un-orthodox yang akhirnya mereka mendapat kesembuhan. Dokter Stephen percaya pada penyembuhan alami dari dalam tubuh sendiri terhadap penyakit. Lihat artikel di bawah ini…

“Percaya atau tidak, obat kanker sudah ditemukan! Saya turut berduka atas meninggalnya ratusan pasien penyakit kanker di bawah perawatan konvensional …” Dr. Stephen

Makan buah, semua berfikir makan buah berarti kita membeli buah-buahan lalu memotong buah itu dan memasukkannya ke dalam mulut kita. Tapi semudah itukah yang dimaksud makan buah? Ini penting untuk mengetahui bagaimana dan kapan harus makan buah.

Seperti apa cara yang tepat makan buah?

• JANGAN MAKAN BUAH SETELAH ANDA MAKAN!
• BUAH HARUS DIMAKAN PADA SAAT PERUT ANDA KOSONG!

Cara makan buah seperti ini akan memainkan peranan penting dalam men-DETOKSIFIKASI sistem Anda, menyediakan banyak energi untuk menurunkan berat badan dan kegiatan kehidupan Anda lainnya.

• BUAH ADALAH MAKANAN PALING PENTING

Buah-buahan dicerna dalam lambung sekitar 15-20 menit, kecuali pisang bisa sampai 45 menit. Nutrisi serta zat gula dalam buah tersebut bisa dengan cepat memberi kita energi yang kita perlukan untuk beraktifitas. Karbohidrat (nasi, jagung, mie, roti) kalau dimakan sendiri tanpa sayur atau lauk akan memakan waktu 120 menit (2 jam). Protein hewani (ayam, daging, ikan, telur) kalau tidak dicampur yang lain dicerna dalam lambung bisa sampai sekitar 3-4 jam. Sedangkan makanan campuran karbohidrat dengan protein hewani seperti kebiasaan kita di Indonesia, maka lambung memerlukan waktu lebih dari 6 jam untuk mencernanya.

Katakanlah Anda memakan dua potong roti (karbohidrat) kemudian sepotong buah. Potongan buah yang seharusnya masuk lambung dan terus ke usus terhambat oleh karbohidrat yang ada di lambung yang Anda makan sebelumnya. Roti tersebut membusuk dan berfermentasi dan berubah menjadi asam. Menit berikutnya buah (yang bersifat basa) masuk dan bercampur dengan makanan yang sudah bersifat asam dan akhirnya seluruh massa makanan tersebut mulai rusak.

• ASAM +BASA =NETRAL? =>SAMPAH =>RACUN?

Penelitian Dr. Herbert Shelton menunjukan bahwa tidak ada buah yang bersifat asam walaupun buah seperti jeruk dan lemon rasanya asam. Semua buah menjadi basa dalam tubuh kita.

Anda mungkin pernah mendengar orang mengeluh setiap kali aku makan semangka aku bersendawa, ketika aku makan durian perutku kembung, saat saya makan pisang aku merasa seperti ingin ke toilet, dll. Sebenarnya semua itu tidak akan muncul jika Anda makan buah pada saat perut kosong. Buah bercampur dengan banyak makanan lain yang telah ada sebelumnya akan membusuk dan menghasilkan gas dan membuat perut Anda kembung!

:: Jadi, makanlah buah pada waktu perut kosong atau sebelum Anda makan!

Ketika Anda harus minum jus buah, minumlah jus buah yang fresh, TIDAK dari kaleng. Jangan minum jus yang telah dipanaskan. Jangan makan buah yang sudah dimasak karena Anda tidak mendapatkan nutrisi sama sekali. Anda hanya bisa mendapatkan rasa. Memasak buah akan menghancurkan semua vitaminnya. Tetapi makan buah utuh lebih baik daripada minum jus.

Tetapi jika Anda hanya bisa minum jus, minumlah seteguk demi seteguk secara perlahan, karena Anda harus membiarkannya bercampur dengan air liur Anda sebelum menelannya.

Anda dapat melakukan 3 hari makan buah untuk membersihkan tubuh Anda. Hanya makan buah dan minum jus buah selama 3 hari dan Anda akan terkejut ketika teman Anda memberitahu Anda bagaimana Anda tampak berseri-seri!

Rambut beruban, botak, ledakan gugup, dan lingkaran hitam di bawah mata semua TIDAK akan terjadi jika Anda makan buah pada waktu perut kosong.

Jika Anda telah menguasai cara yang benar makan buah, Anda memiliki rahasia kecantikan, umur panjang, kesehatan, energi, kebahagiaan dan berat badan normal.

Contoh khasiat buah
KIWI: Kecil tapi kuat, ini adalah sumber yg baik terdiri dari kalium, magnesium, vitamin E & serat. Berisi vitamin C dua kali lipat dari jeruk.

APEL: Sebuah apel sehari membuat Anda jauh dari dokter. Meskipun sebuah apel memiliki kandungan vitamin C rendah, ia memiliki antioksidan & flavonoid, yang dapat meningkatkan aktivitas vitamin C dengan demikian membantu untuk menurunkan resiko kanker usus, serangan jantung & stroke.

STRAWBERRY: Buah pelindung, stroberi memiliki kekuatan antioksidan total tertinggi antara buah-buahan utama & melindungi tubuh dari penyebab kanker, penyumbatan pembuluh darah-radikal bebas.

JERUK: Obat yang manis, memakan 2-4 jeruk dalam sehari dapat membantu agar pilek menjauh, menurunkan kolesterol, mencegah dan melarutkan batu ginjal serta mengurangi resiko kanker usus.

SEMANGKA: Pendingin pemadam haus, terdiri dari 92% air, juga dikemas dengan dosis raksasa glutathione, yang membantu meningkatkan system kekebalan tubuh kita. Semangka juga merupakan sumber utama likopen-oksidan melawan kanker. Nutrisi lain yang ditemukan di semangka adalah vitamin C & kalium.

JAMBU & PEPAYA: penghargaan paling TOP untuk vitamin C. Mereka adalah pemenang untuk vitamin C. Jambu biji juga kaya serat, yang membantu mencegah sembelit. Pepaya kaya akan karoten, ini adalah baik untuk mata Anda.

Minum air dingin setelah makan =kanker?
Memang enak minum minuman dingin setelah makan. Namun, air dingin akan membuat hal-hal yang berminyak yang baru saja dikonsumsi menjadi solid (beku). Hal ini akan memperlambat pencernaan. Ketika 'lumpur' tersebut bereaksi dengan asam, maka akan diserap oleh usus lebih cepat daripada makanan padat. Mereka akan berbaris di dalam usus, sangat cepat dan akan berubah menjadi lemak dan menyebabkan kanker.

:: Cara terbaik adalah minum sup panas atau air hangat setelah makan.


Makan & Makanan dalam Al Quranul Kariim
Makanan yang HALAL saja belum cukup, kita dituntut untuk memperhatikan makanan yang kita makan yaitu makanan yang BAIK serta TIDAK BERLEBIHAN...
[Q80:24] maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
[Q16:114] Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. 
[Q7:31] ..., makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.  

Dalam ayat berikut Allah swt menerangkan tentang makanan penduduk syurga. Yang menarik di sini, bahwa Allah menyebutkan BUAH-BUAHAN DAHULU, baru kemudian daging...
[Q56:20-21] Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.


Baca juga:
Dari Perut & Kenyang adalah Sumber Berbagai 'Penyakit' atau (link)
Hidup Sehat ala Nabi.
Cuka Apel ORGANIK


Golden Ratio & Miracle of Kaaba

Copas dari: http://worldwideword.wordpress.com/2009/08/28/the-secret-of-kabah-with-golden-ratio/

Bismillahirrahmanirrohim

Dari SMA gw paling suka ama Pelajaran Matematika, mungkin pernah mendengar nama Fibonacci. Dia adalah seorang ahli matematika yang hidup di era middle age di Aljazair. Masa kecilnya pernah berguru kepada seorang ahli matematika Muslim, hingga akhirnya Fibonacci membawa ilmu tersebut mengguncang Eropa.

Golden Ratio ialah Ratio yang Betul-Betul mencengangkan.

Sebentar lagi, Anda akan melihat bukti-bukti ilmiah luar biasa dari misteri yang tetap tersembunyi di Kota Suci Mekkah Selama Ribuan Tahun. Mekkah dikehendaki sebagai arah bersujud, tempat konvensi miliaran umat Islam dan sebagai pusat suci Islam. Orang-orang Muslim, yang sanggup, disunahkan untuk pergi melakukan perjalanan melalui Ka’bah, Muzdelife dan Arafat dan untuk berkumpul di kota suci.

Phi Konstan-1,618, jumlah Nilai unggulan matematika. Sang Pencipta selalu menggunakan nomor yang sama dalam berbagai peristiwa di alam semesta, dalam pulse hati kita, rasio aspek spiral DNA, di desain khusus yang disebut alam semesta dodecehadron, dalam aturan array daun tanaman yang disebut phylotaxy, dalam bentuk serpihan salju, kristal, dalam struktur spiral banyak galaksi. Pencipta menggunakan nomor yang sama, jumlah rasio emas senilai 1,618 …

Ditetapkan bahwa rasio ini telah digunakan untuk desain arsitektur, bahkan Piramida di Mesir. Kepler astronom terkenal, Mendefinisikan Angka ini sebagai Penemuan yang Terbaik. Banyak pelukis terkenal, insinyur dan arsitek, seperti Leonardo Da Vinci, telah menggunakan rasio ini dalam karya seni mereka selama ratusan tahun.

Golden Ratio Points Berlaku pula untuk Wajah Manusia

Wajah yang cantik ternyata menyimpan rasio-rasio matematika yang relatif konstan di hampir semua tipe wajah manusia Dr.Steven Markot, yang telah menghabiskan 25 tahun meneliti unsur matematika pada tubuh manusia, berhasil membuktikan di balik kecantikan wajah seseorang tersembunyi rasio-rasio matematika disana. Dia meneliti 18 model wajah dari beragam suku & umur. Hasilnya? 97% memiliki pola yang sama!.

face2face3face31face5face6

Golden Ratio Mask karya Dr. Steven Markot ternyata berlaku untuk gigi & wajah

 • Hair follicle –Eye height /Top –Eye height =1,618…
 • Nose –chin gap /Eye –chin gap =1,618…
 • Nose length /Forehead width =1,618…
 • Nose length /Eye –mouth =1,618 …
 • Under nose –chin /Mouth –Chin, interpupillary gap / Face width =1,618
 • Mouth width /Interpupillary =1,618
 • Nose width /Mouth width =1,618… dst…

Golden Ratio Points ada di Anatomi Tubuh Manusia

Tubuh manusia pun tak luput dari rasio tersebut. Coba anda hitung sendiri : Golden Ratio Point juga berlaku di setiap jengkal anatomi manusia

hand3hand4handhand1hand2

 • Panjang dari pangkal lengan s/d sikut /sikut s/d ujung jari
 • Panjang dari ubun-ubun ke dagu /ubun-ubun ke sambungan kepala-leher
 • Panjang lutut ke kaki /panjang dari abdomen ke lutut…dan lain sebagainya… Semuanya terpaku di angka 1,618… Jari-jari kita pun juga mengandung Golden Ratio.

Coba amati garis-garis berwarna yang menandai buku-buku jari.

Perbandingan antar buku jari pun ternyata sesuai dengan deret Fibonacci. 2,3,5 dan 8 adalah Deret Fibonacci Golden Ratio Points Berlaku pula untuk Organ Dalam Tubuh Kita Paru-paru Tahun 1987, B.J West & dr.A.L Goldberger berhasil mengungkapkan Golden Ratio di paru-paru kita. Secara anatomis, paru-paru kita mirip bentuk pohon yang sudah kering. Coba amati lebih teliti, bentuknya pun tidak simetris. Sebagai contoh, saluran udara yang memisahkan 2 bronchi; salah satunya lebih panjang dari yang lain. Bentuk asimetris ini terus berlanjut ke cabang berikutnya. Dan yang menakjubkan, rata-rata bronchus yang satu dengan bronchus yang lain ada di angka 0,61.

Jadi, di mana Golden Ratio Point of the World?

Proporsi jarak antara Mekah dan Kutub Utara dengan jarak antara Mekah dan Kutub Selatan adalah persis 1,618 yang merupakan Golden Ratio. Selain itu, proporsi jarak antara Kutub Selatan dan Mekah dengan jarak antara kedua kutub adalah lagi 1,618 unit.

mecca_golden-point4

Keajaiban belum selesai The Golden Ratio Point of the World adalah di kota Mekkah menurut peta lintang dan bujur yang merupakan penentu umum manusia untuk lokasi.

Proporsi jarak timur ke barat Mekah jarak garis solstice lagi 1,618 unit. Selain itu, seperti ditunjukkan pada Gambar, proporsi jarak dari Mekah ke garis titik balik matahari dari sisi barat dan perimeter garis lintang dunia pada saat itu juga mengejutkan sama dengan rasio emas (Golden Ratio), 1,618 unit. The Golden Ratio Point of the World selalu dalam batas kota Mekkah, di dalam Daerah Suci yang meliputi Ka’bah menurut semua sistem pemetaan kilometrical meskipun variasi kecil dalam perkiraan mereka.

mecca_golden-point11

mecca_golden-point2

Di rumah, Anda dapat tepat mengukur jarak antara dua titik Dunia melalui Google World’s ruler feature. Jika Anda ingin, Anda dapat dengan mudah memverifikasi kebenaran rasio yang diberikan dengan menghitung garis lintang dan garis bujur atau bahkan dengan menggunakan kalkulator sederhana.Pada gambar, Anda awalnya melihat bagaimana untuk menemukan titik mulai dan berakhir di kota Mekah dan Kutub Utara. Sehubungan dengan bujur dan lintang positif nilai-nilai dan dengan mengambil sudut yang melayang ke tanah, tetapi tidak ke laut, single Golden Ratio Point of the World adalah Mekah.

Phi matrix program, program Amerika yang digunakan untuk menampilkan rasio emas pada gambar. Jika kita mengasumsikan bujur dan lintang peta Dunia sebagai lukisan abadi yang memiliki kedalaman tak berujung, lalu buka di dalam program ini, kita akan menemukan bahwa Golden Ratio Point of the World adalah Kota Mekkah.

mecca_golden-point31

Mujizat pergi pada …

Golden Ratio Miracle dalam Ayat, Mekah dari Quran.

Golden Ratio Quran

Ada satu ayat dalam Quran yang unik yang meliputi Mekah kata dan ekspresi yang menyebutkan bukti-bukti yang jelas di dalam kota yang akan memberikan iman kepada umat manusia. Hubungan antara Kota Mekah dan Rasio Emas jelas terukir dalam Surah Ali Imran’s (bagian dari Al Qur’an) ayat 96. Jumlah total semua huruf dari ayat ini adalah 47. Menghitung rasio emas dari total surat, kita mengetahui bahwa kata Mekkah tersirat; 47 /1.618 =29,0. Terdapat 29 surat-surat dari awal sampai ayat kata, Makkah seperti dalam peta dunia.Jika hanya satu kata atau huruf yang hilang, rasio ini tidak pernah bisa dipakai. Dengan tanpa batas, kita telah melakukan proses yang sama yang kita laksanakan pada peta dunia dan menyaksikan koherensi mulia sejumlah surat yang mengungkapkan hubungan antara Mekah dan Golden Ratio.

Semua bukti ini menunjukkan bahwa; Sang Pencipta Dunia dan matematika adalah sama Satu dan Tunggal yaitu Allah SWT, yang tak dapat dijelaskan dan kekuatan besar yang telah menciptakan Ka’bah, daerah suci dan Quran. Ia mengingatkan seluruh umat manusia bahwa dia telah memberikan tanda-tanda untuk seluruh umat manusia atas dasar ramalan nya tentang masa depan dan bahasa umum manusia.

Penemuan mengenai hubungan antara Golden Ratio, Makkah, Kaaba dan Qur’an telah meningkat dari hari ke hari. Pada gambar, itu menunjukkan bahwa pengukuran dengan rasio emas kompas yang juga dikenal sebagai Leonardo kompas, membuktikan bahwa kota Mekah terletak di Golden Ratio Point of Saudi sementara Ka’bah terletak di Mekah Golden Ratio City.Menurut perhitungan probabilitas, semua bukti ini tidak dapat insidentil (terjadi Secara Kebetulan).

mecca1

Tanda-tanda yang diberikan kepada Anda untuk menemukan cara yang tepat. Masih Kita ingin mengabaikan-Nya???

Assyhaduallailahaillallah waasyhaduannamuhammadurrasulullah…

Golden Ratio Point

Miracle of Kaaba – English Version from Erdem Cetinkaya on Vimeo.Lihat juga Koleksi Video lainnya..!


[tuning]


“Ruh-ruh manusia diciptakan laksana prajurit berbaris, maka mana yang saling kenal di antara satu sama lain akan bersatu. Dan mana yang saling mengingkari di antara satu sama lain akan berpisah.”
(HR Muslim 4773)


Wallahu'alamu...
...astaghfirullah ..astaghfirullah ..astaghfirullah!

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Rabb-mu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".” (QS Al-Kahfi 29)
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya Kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (QS Al-’Ankabut 69)